Календар

 

                                                                 КАЛЕНДАР

                                                на натпревари во 2017 година

 

Дата

 

Настан

Место

Организатор

Февруари/март

Државно Првенство – БОЛДЕР натпревар,

сите категории

 

Скопје

СКК “Екстрем“ и “Карпош“ Скопје

18-19 Март

Семинар за инструктори и семинар и курс за кандидати за инструктори

Скопје/

Кадина

Комисија за инструктори

19 Март

Рок Трип – Пролетен качувачки фестивал

Кадина Пештера

СКК “Екстрем“ Скопје

14-16 Април

VII Крали Марко болдер фестивал Прилеп

Прилеп

СКК Златоврв Прилеп

23 Април

Државно Првенство – БОЛДЕР натпревар,

сите категории

 

Битола

СКК “Вертикал“ Битола

07 Мај

Државно Првенство – ВОДСТВО натпревар,

сите категории

СКС Карпош Скопје

СКК “Карпош“ Скопје

19-20 Мај

Државно првенство на природна карпа

Демир Капија

СКД “Карпи за сите“

22-23 Септември

Балканско Младинско Првенство “Атомска Мравка“ од 7 до 19 години

СКС Карпош Скопје

СКК “Карпош“ Скопје

28-29 Октомври  Државно Првенство – БОЛДЕР натпревар,

сите категории

 Прилеп  СКК Златоврв Прилеп
 13 Ноември  Рок Трип – Качувачки натпревар  Маткино трло СКК “Екстрем“ Скопје
8 Декември ПАН МАКЕДОНСКИ качувачки собир Демир Капија “Карпи за сите“ СКК дооел
24 Декември

Државно Првенство – БОЛДЕР натпревар,

сите категории и “Пластикмен“

Боулдербар Скопје СКК “Карпош“ Скопје