Клубови

Спортско Качувачки клуб “ЕКСТРЕМ“ – Скопје

Претседател: Здравко Петровски, e-mail: zdravko@vertikalsport.com.mk

Качувачки клуб “Астибо” – Штип

Претседател: Лазар ПЕТКОВСКИ, e-mail: lazar.petkovski@gmail.com  

Спортско Качувачки клуб “No-Limits” – Струмица

Претседател: Кире Серафимовски, e-mail. xcult.sr@gmail.com  

Спортско Качувачки клуб “Вертикал” – Битола

Претседател: Горан Кузмановски, e-mail. gkuzeto@gmail.com  

Спортско Качувачки клуб “Златоврв” – Прилеп

Претседател: Христо Белокапоски , e-mail. skkzlatovrv@gmail.com  

Спортко Качувачки клуб “СКК ВАРДАР“ Скопје

Претседател: Димитар Попов, e-mail: skkvardar@gmail.com  

Спортко Качувачки клуб “Карпош“ Скопје

Претседател: Ване Наунов, e-mail: naunow95@gmail.com 

Спортко Качувачки клуб “Карпи за сите“ Демир Капија

Претседател: Александар Кленов, e-mail: vaklen_ru@yahoo.com