Инструкторски собир 2024

На 30-31 Март во Демир Капија ќе се оддржи инструкторскиот собир за оваа 2024 година.

Програма:

30 Март, сабота, собирање во 9.00 часот и качување на природна карпа, со акцент повторување на утврдените техники, новитети и клинчење со лепено клинови до 17.00 часот!
По 18.30 часот семинарот продолжува во салата на вештачка карпа.

31 Март, недела 9.00 часот на вештачка карпа, довршување на насоки за натпревар, повторување на судиски правила и новитети.


Напомена:
Кандидатите кој сакаат да полагаат оваа година за инструктор, присуството на семинарот е задолжително.
Исто така сите неактивни инструктори може да се приклучат на собирот, со цел да остварат право на повторно активирање.

МСКФ - Комисија за инструктори

Инструкторски собир 2024