Клубови

Спортско Качувачки клуб “ЕКСТРЕМ“ – Скопје

Претседател: Здравко Петровски, e-mail: extremmkd@gmail.com 

Качувачки клуб “Астибо” – Штип

Претседател: Лазар Петковски, e-mail: lazar.petkovski@gmail.com  

Спортско Качувачки клуб “Вертикал” – Битола

Претседател: Влатко Деловски, e-mail. vlatkodelovski@gmail.com   

Спортско Качувачки клуб “Златоврв” – Прилеп

Претседател: Христо Белокапоски , e-mail. skkzlatovrv@gmail.com  

Спортско Качувачки клуб “СКК ВАРДАР“ Скопје

Претседател: Димитар Попов, e-mail: skkvardar@gmail.com  

Спортко Качувачки клуб “Карпош“ Скопје

Претседател: Ване Наунов, e-mail: naunow95@gmail.com