Лиценци

НАТПРЕВАРУВАЧИ ЛИЦЕНЦИ:

Во почетокот на секоја календарска година, пред започнување на натпреварувачката сезона, секој клуб треба да подигне, пополни со печат и потпис натпреварувачка лиценца за тековната година. Лиценцата се подига тука: Licenca za natprevar 2023.docx