Лиценци 2022

Во почетокот на секоја календарска година, пред започнување на натпреварувачката сезона, секој клуб треба да подигне натпреварувачка лиценца. Лиценцата е пријава за учество во Националната лига во спортско качување за секој натпреварувач.

Пополнета, со печат и потпис од самиот натпреварувач и претседателот на клубот, натпреварувачка лиценца за тековната година треба да се достави скенирана по маил и тоа само првата страна, додека целосно Лиценцата треба да се достави на првиот натпревар.

Лиценцата се подига тука: Licenca za natprevar 2022.docx

СКК ВЕРТИКАЛ Битола:

1. Licenca za natprevar 2022 (Vlatko Delovski ).pdf

2. Licenca za natprevar 2022 (Vladimir Babush).pdf

3. Licenca za natprevar 2022 (Goran Bakrevski).pdf

4. Licenca za natprevar 2022 (Dimitar Dzimi).pdf

5. Licenca za natprevar 2022 (Keti).pdf

6. Licenca za natprevar 2022 (Goran Kuzmanovski).pdf

7. Licenca za natprevar 2022 (Mario Minchevski).pdf

8. Licenca za natprevar 2022 (Natalija Ristevska).pdf

9. Licenca za natprevar 2022 (Ratko).pdf

10. Licenca za natprevar 2022 (Sasha Grbik).pdf

11. Licenca za natprevar 2022 (Simona).pdf

12. Licenca za natprevar 2022 (Stefan).pdf

13. Licenca za natprevar 2022 (Tomsa).pdf

14. Licenca za natprevar 2022 (Vlatce).pdf

 

СКК “Карпи за секој“ Демир Капија

1. Licenca za natprevar Klenov.pdf

2. Licenca za natprevar Pence.pdf

3. Licenca za natprevar Kiro.pdf

 

СКК Екстрем Скопје

1. Licenca za natprevar Angela Grasevska.pdf

2. Licenca za natprevar Darija Risteska.pdf

3. Licenca za natprevar Darija Zografska.pdf

4. Licenca za natprevar Eva Dzagora.pdf

5. Licenca za natprevar Gorazd.pdf

6. Licenca za natprevar Gordan Zografski.pdf

7. Licenca za natprevar Jana Ivanovska.pdf

8. Licenca za natprevar Kalina Ivanovska.pdf

9. Licenca za natprevar Pavel Nikolovski.pdf

10. Licenca za natprevar Tanceski Simon.pdf

 

КК Астибo Штип

1. KK Astibo Shtip LICENCI 2022 (1).pdf

 

СКК Златоврв Прилеп

1. Licenca za natprevar 2022 Ангеловски Николче-converted.pdf

2. Licenca za natprevar 2022 Јандреовски Цвете-converted.pdf

3. Licenca za natprevar 2022 Јованоски Дарко.pdf

4. Licenca za natprevar 2022 Мирчески Матеј.pdf

5. Licenca za natprevar 2022 Секулоска Љубена.pdf

6. Licenca za natprevar 2022 Трајкоска Сара.pdf

 

СКК Карпош Скопје

1. Licenca za natprevar Damjan Milosev.pdf

2. Licenca za natprevar Vasil Milosev.pdf

3. Licenca za natprevar Ivan Dzekov.pdf

4. Licenca za natprevar Vanja Estatieva.pdf