Лиценци 2024

Во почетокот на секоја календарска година, пред започнување на натпреварувачката сезона, секој клуб треба да подигне натпреварувачка лиценца. Лиценцата е пријава за учество во Националната лига во спортско качување за секој натпреварувач.

Пополнета, со печат и потпис од самиот натпреварувач и претседателот на клубот, натпреварувачка лиценца за тековната година треба да се достави скенирана по маил и тоа само првата страна, додека целосно Лиценцата треба да се достави на првиот натпревар.

Лиценцата се подига тука: MSCF NATPREVARUVACHKA LICENCA.pdf

 

Пријавени натпреварувачи со лиценца:

Extrem Licenci 2024.pdf

Astibo Licenci 2024.pdf