Натпревар Демир Капија

Натпревар Демир Капија
Заврши Државното првенство-натпревар во спортско качување дисциплина Тежинско во Демир Капија. Со повеќе од 55 натпреварувачи во неделата 21.11.2021 година се одржа првиот натпревар на вештачката карпа монтирана во Спортската сала во Демир Капија. Со неа сега Демир Капија станува спортско качувачки центар и тоа на природна и вештачка карпа.
На натпреварот учество земаа натпреварувачи од СКК Екстрем Скопје, СКК Карпош Скопје, СКК Златоврв Прилеп, КК Астибо Штип и од СКК Карпи за секој Демир Капија.
Во полна сала, децата на возраст од 5 до 14 години, се искачуваа на насоки со тежини од 6а до 6с+.
Честитки до сите учесници и до организаторот за прекрасната спортска атмосфера!

РЕЗУЛТАТИ
млади Ф / машки < = 2014
1. Давид Берков КК Астибо Штип 
2 .Леон Ангелов КК Астибо Штип
3 .Тим Бочваров КК Астибо Штип

млади Ф / женски < = 2014
1 Дарија Ристеска СКК Екстрем Скопје 

млади Е / женски 2012 - 2013
1. Калина Ивановска СКК Екстрем Скопје
2. Дарија Зографска СКК Екстрем Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Ирина Узунова КК Астибо Штип 

млади Е / машки 2012 - 2013
1 Стефан Михајловски СКК Екстрем Скопје

млади Д / женски 2010 - 2011
1. Натали Трангалова КК Астибо Штип
2. Калина Стојанова КК Астибо Штип  
3. Софија Јорданова КК Астибо Штип 

млади Д / машки 2010 - 2011
1. Павел Николовски СКК Екстрем Скопје 
2. Симон Танчески СКК Екстрем Скопје 
3. Иван Џеков СКК Карпош Скопје 
4 Мартин Стојанов КК Астибо Штип 

млади Ц / женски 2008 - 2009
1. Цвете Јандреоска СКК Златоврв Прилеп 
2. Ангела Грашеска СКК Екстрем Скопје 
3. Дајана Несторова КК Астибо Штип 
4. Нела Ангелова КК Астибо Штип 
5. Марија Митова КК Астибо Штип

млади Ц / машки 2008 - 2009
1. Матеј Мирчески СКК Златоврв Прилеп 
2. Гордан Зографски СКК Екстрем Скопје
3. Игнат Санев КК Астибо Штип                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Горазд Трпковски СКК Карпош Скопје
5. Иван Смилков КК Астибо Штип 

млади Б / женски 2006 - 2007
1. Сара Трајкоска - СКК Златоврв Прилеп 
2. Ева Џагора - СКК Екстрем Скопје
3. Вања Естатиева - СКК Екстрем Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                 4. Астрид Берг - СКК Екстрем Скопје

млади Б / машки 2006 - 2007
1 Христијан Димески  - СКК Златоврв Прилеп 
2 Матеј Марков - КК Астибо Штип 
3 Јован Лонгуров - КК Астибо Штип