натпревар Вртешка, Штип

натпревар Вртешка, Штип
На 30 октомври, Плачковица беше домаќин на првиот натпревар во спортско качување за млади на новата вештачка карпа кај планинарскиот дом Вртешка!
Се потрудивме да организираме натпревар кој ќе ги мотивира пријавените педесетина млади натпреварувачи да качуваат посветено и да целат кон големите мегународни натпреварувања во иднина.
Организирањето на ваков натпревар за нашиот клуб беше голем предизвик и желба која ја посакувавме речиси 15 години, а од вчера веќе знаеме кои се недостатоците за кои треба да се погрижиме во иднина, а се уверивме и какво прекрасно место може да биде Плачковица за ваков настан.
Благодарност до сите посетители, до сите волотенри, судии и инстурктори, а најмногу до сите млади качувачи кои го дадоа својот максимум. Се гледаме на пролет повторно на Плачковица!
Резултати:
Б женски 2006/07
1 Сара Трајкоска (СКК Златоврв - Прилеп)
2 Ева Џагора (СКК Екстрем - Скопје)
3 Лабина Димитрова (КК Астибо - Штип)
Б МАШКИ 2006/07
1 Христијан Димески (СКК Златоврв - Прилеп)
2 Јован Лонгуров (КК Астибо - Штип)
Ц женски 2008/09
1 Цвете Јандреовски (СКК Златоврв - Прилеп)
2 Ева Караѓозова (КК Астибо - Штип)
3 Ангела Грашеска (СКК Екстрем - Скопје)
Ц МАШКИ 2008/09
1 Игнат Санев (КК Астибо - Штип)
2 Гордан Зогравски (СКК Екстрем - Скопје)
3 Горазд Трпковски (СКК Екстрем - Скопје)
Д женски 2010/11
1 Натали Трангалова (КК Астибо - Штип)
2 Калина Стојанова (КК Астибо - Штип)
3 Лина Симонова (КК Астибо - Штип)
Д МАШКИ 2010/11
1 Павел Николовски (СКК Екстрем - Скопје)
2 Иван Џеков (СКК Карпош - Скопје)
3 Симон Танчески (СКК Екстрем - Скопје)
Е женски 2012/13
1 Калина Ивановска (СКК Екстрем - Скопје)
2 Дарија Зогравска (СКК Екстрем - Скопје)
3 Ирина Узунова (КК Астибо - Штип)
Е МАШКИ 2012/13
1 Васил Караѓозов (КК Астибо - Штип)
2 Максим Радевски (СКК Карпош - Скопје)
3 Стефан Михајловски (СКК Екстрем - Скопје)
Ф женски 2014/15
1 Дарија Ристеска (СКК Екстрем - Скопје)
2 Нина Николиќ (СКК Екстрем - Скопје)
3 Коприна Делоска (СКК Вертикал - Битола)
Ф МАШКИ 2014/15
1 Леон Ангелов (КК Астибо - Штип)
2 Тим Бочваров (КК Астибо - Штип)
3 Давид Берков (КК Астибо - Штип)