ПРИЈАВА за членство на клуб во МСКФ

Пријавата е наменета за клубовите кои сакаат да станат членови на Македонската Спортско Качувачка Федерација.

ПРИЈАВА за членство на клуб во МСКФ
АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК