Пријава за натпревар

Секој клуб за својот натпреварувач треба да пополни Пријава за натпревар и да ја достави на регистрација пред натпреварот.

Пријава за натпревар