тежинско натпревар Штип

Резултати од првото државно првенство - натпревар во тежинско на новоизградената вештачка карпа во Штип.
Нашите млади натпреварувачи добиjа прилика да се натпреваруваат пред голем број на гледачи во полната салата при ОУ “Ванчо Прке“ Штип.
Честитки до учесниците и организаторот.
Резултати:
U8 машки
1. Тони Кјалич - КК Астибо Штип
U8 женски
1. Анастасиа Николова - КК Астибо Штип 
U10 машки
1. Марко Марков - КК Астибо Штип
2. Јован Папакоча - КК Астибо Штип
3. Никола Здравев - КК Астибо Штип
U10 женски
1. Дарија Ристеска - СКК Екстрем Скопје
2. Лаура Наумова - СКК Екстрем Скопје 
3. Лана Ефремова - КК Астибо Штип
U12 машки
1. Давид Берков - КК Астибо Штип
2. Павел Димитров - СКК Екстрем Скопје
3. Ангел Стефанов - КК Астибо Штип
U12 женски
1. Ирина Узунова - КК Астибо Штип
2. Божица Секулоска - СКК Златоврв Прилеп
3. Ангела Јосифовска - КК Астибо Штип
U14 машки
1. Васил Караѓозов - КК Астибо Штип
2. Мартин Стојанов - КК Астибо Штип
U14 женски
1. Калина Ивановска - СКК Екстрем Скопје 
2. Софија Јорданова - КК Астибо Штип
3. Хана Јосевска - СКК Златоврв Прилеп 
U16 машки
1. Гордан Зографски - СКК Екстрем Скопје 
2. Игнат Санев - КК Астибо Штип
U16 женски
1. Цвете Јандреоски - СКК Златоврв Прилеп 
2. Натали Трангалова - КК Астибо Штип
3. Дарија Ристова - КК Астибо Штип
U18 машки
1. Матеј Марков - КК Астибо Штип
2. Горазд Трпковски - СКК Екстрем Скопје 
3. Михаил Јанков - СКК Златоврв 
U18 женски
1. Лабина Димитрова -КК Астибо Штип
2. Ангела Грашеска - СКК Екстрем Скопје 
3. Александра Камчева - КК Астибо Штип
тежинско натпревар Штип